Klubbmedlemmen måste ha varit medlem i minst

     ett år för att få teckna Klubbförsäkring. Vid mer info

      Kontakta Kent Forschner-Hell   mobil: 073-8750404

       bonneville@glocalnet.net

 

 

 

 

Copyright 2008