Ordförande:  Henrik Söderstad  Mobil: 070-5581917

Tävlingar: Christer Gustavsson Mobil: 073-7197204

                 Lars-Erik Hedlund  Mobil: 070-4754405

Kassör: Stefan Fallkvist

Org.nr: 882601-3164

Ansluten til SBF: Ja

Ansluten till SVEMO: Ja

Adress: Fågelmyravägen 4

Postadress: 784 77 Borlänge
 

Telefon: 0243-22 77 69

E-Mail: bso@ycc.nu

Hemsida: www.ycc.nu

Medlemsavgift: 200 kr/år

Copyright 2008