Borlänge Dragracing Klubb bildades 1986 av ett flertal dragracing intresserade  medlemmar i Yankee Car Club.Under åren som gått har det tillkommit många medlemmar i klubben. Vilket har gjort att vi kunnat satsa fullt ut och arrangera Borlänge Street Open. En dröm som förverkligats och vi körde igång sommaren 2004 på Dala Airport, Borlänge i mindre skala. Två lyckade tävlingar den sommaren gjorde att vi under år 2005 bestämde oss för att satsa ordentligt och genomföra ett 2-dagars evenemang. Det blev succé och under sommaren 2006 så genomförde vi ytterligare ett lyckat dragracing evenemang under 2 dagar i juli. Borlänge Street Open har kommit för att stanna men vi planerar från år till år. År 2007  hade vi arrangemanget under fredag & lördag. Under sommaren 2008 så kommer vi att arrangera ännu ett 2-dagars evenemang,  då under lördag & söndag.  Eftersom vi använder oss av Dala Airport, som är en fungerande flygplats, så får vi flytta tävlingarna melan fredagar, lördagar och söndagar beroende på att flygplan kommer att landa och starta under  i juli. Vi hoppas på att kunna upprepa tidigare års folkfest trots ett byte av tävlingsdagar.  Årsavgiften  är 200 kr. Betalas in på  Bankgiro 5221-4004

 Ordförande  Henrik Söderstad  070-5581917

Copyright 2008