En liten presentation av dom aktiva förarna.

 

 

Stefan Fallkvist
Anders Pettersson
Pär Eriksson
Mikael Lind
Jessica Gustavsson
Jennifer Gustavsson
Jöran Persåker
Leif Andreasson
Leif Karlsson
Mats Eriksson
Ari Körkkö
Micke Nordlund
Lars-Erik "Knasen" Hedlund
Christer Gustavsson
Jonas Dantanus
Mauri Kamppinen
Mats Persson
Clas Persson
Magnus & Fredrik Sunesson
Stefan Andersson
Peter Nilsson
Rickard Björklund
Jimmy & Robin Eriksson
Jonny Färjegård
Ola Åsberg
Torbjörn Israelsson
Stefan Lood
Kent Forschner-Hell
Jan Hallman
Erik Peleback
Thomas Näsström
Per Gunnerus
Thomas Eriksson
Jerker Öhlèn
Johan Fagerström
Tomas Kaakinen
Mikael Käck
Elin Peleback
Anders Sellner
Peter Jansson
Ola Åsberg
Wanchai Gustavsson
Emil Svedin
Andreas Enström
Jan Hedlund
Anton Hedlund
Matts Logren
Ann-Christine Dely-Logren
Gustav Brunnert
Christer Wallin
Lars Lagerstam
Johan Evertsson
Mats Logren
Stefan Gärdskog
Peter KortZon
Leif Davidsson
Per-Erik Alvin
Örjan Gustavsson
Anders Linell
Jonas Öhlèn & Ove Nilssonl
Micke Engvall
Ludvig Perès
Pontus Dantanus
Thomas Carlsson

Gustav Brunnert

Johan Larsson & Michael Lindgren

 

 


 

 

Alla nuvarande medlemmar i BDRC, var vänliga och skicka en bild

 på Er bil samt data om densamma till webmaster. Gäller även uppdateringar.

Tryck här för att fylla i dina uppgifter.

Mejla detta till bonneville@glocalnet.net eller

 bso@ycc.nu          

 

 

Copyright 2008